0986.398.369 0986.398.369
Vân chuyển miễn phí Miễn phí với đơn hàng >= 3 triệu Trong nội thành Hà Nội cũ
Ổ cắm,công tắc kiểu S18

Ổ cắm,công tắc Sino kiểu S18

Thiết bị điện sino,Ổ cắm,công tắc Sino kiểu S18 và phụ kiện đi kièm
Tags
sino, thiết bị điện sino, công tắc , ổ cắm, aptomat, cầu dao tự động, ống luồn dây
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

57.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ

44.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ

44.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt điện thoại 4 dây  

Hạt điện thoại 4 dây

49.600 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

36.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm ba 2 chấu 16A  

Ổ cắm ba 2 chấu 16A

54.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A

44.600 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

29.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 6 lỗ  

Mặt 6 lỗ

16.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 5 lỗ  

Mặt 5 lỗ

16.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 4 lỗ  

Mặt 4 lỗ

15.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 3 lỗ  

Mặt 3 lỗ

11.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 2 lỗ  

Mặt 2 lỗ

11.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 1 lỗ  

Mặt 1 lỗ

11.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt ti vi  

Hạt ti vi

40.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt đèn báo đỏ  

Hạt đèn báo đỏ

16.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt đèn báo xanh  

Hạt đèn báo xanh

16.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt công tắc 2 cực (nóng lạnh)  

Hạt công tắc 2 cực (nóng lạnh)

65.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt công tắc 2 chiều  

Hạt công tắc 2 chiều

16.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt công tắc 1 chiều  

Hạt công tắc 1 chiều

9.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

41.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ

43.500VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ

43.500 NVĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

36.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật

10.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật

4.250 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp đèn 1000VA  

Hạt chiết áp đèn 1000VA

122.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp quạt 500VA  

Hạt chiết áp quạt 500VA

102.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp quạt 400VA  

Hạt chiết áp quạt 400VA

102.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất