0986.398.369 0986.398.369
Vân chuyển miễn phí Miễn phí với đơn hàng >= 3 triệu Trong nội thành Hà Nội cũ
Ổ cắm,công tắc kiểu S19

Ổ cắm,công tắc Sino kiểu S19

ổ cắm, công tắc, phụ kiện s19
Tags
sino, an phú, thiết bị điện an phú, điện, đèn led, thiết bị điện jee, thiết bị điện simon
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

29.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 1 lỗ  

Mặt 1 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A

49.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 6 lỗ  

Mặt 6 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm điện thoại 4 dây  

Ổ cắm điện thoại 4 dây

60.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

45.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm ba 2 chấu 16A  

Ổ cắm ba 2 chấu 16A

66.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

45.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 2 lỗ  

Mặt 2 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ

57.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 5 lỗ  

Mặt 5 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 4 lỗ  

Mặt 4 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 3 lỗ  

Mặt 3 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Công tắc 1 chiều có miếng báo đỏ  

Công tắc 1 chiều có miếng báo đỏ

13.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu đen  

Công tắc 1 chiều màu đen

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu vàng nhạt  

Công tắc 1 chiều màu vàng nhạt

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu đỏ rực  

Công tắc 1 chiều màu đỏ rực

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều S19  

Công tắc 1 chiều S19

10.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ

75.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với một lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với một lỗ

60.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

70.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

52.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ

57.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm TV 75 OHM  

Ổ cắm TV 75 OHM

40.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 2 chiều  

Công tắc 2 chiều

19.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 2 cực 20A  

Công tắc 2 cực 20A

69.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật

10.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật

4.250 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp đèn 1000VA  

Hạt chiết áp đèn 1000VA

140.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp đèn 500VA  

Hạt chiết áp đèn 500VA

116.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp quạt 400VA  

Hạt chiết áp quạt 400VA

123.600 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất