0986.398.369 0986.398.369
Vân chuyển miễn phí Miễn phí với đơn hàng >= 3 triệu Trong nội thành Hà Nội cũ
Thiếp bị điện SINO

Thiết bị điện Sino

Thiết bị điện Sino 
Tags
sino, an phú, thiết bị điện an phú, điện, đèn led, thiết bị điện jee, thiết bị điện simon
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

29.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

57.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 1 lỗ  

Mặt 1 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A

49.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 6 lỗ  

Mặt 6 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm điện thoại 4 dây  

Ổ cắm điện thoại 4 dây

60.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

45.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm ba 2 chấu 16A  

Ổ cắm ba 2 chấu 16A

66.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

45.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 2 lỗ  

Mặt 2 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ

57.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Cầu dao tự động DK48N  

Cầu dao tự động DK48N

Liên hệ | BH: Theo hãng sản xuất
Cầu dao tự động SAFEGUARD  

Cầu dao tự động SAFEGUARD

Liên hệ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 5 lỗ  

Mặt 5 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 4 lỗ  

Mặt 4 lỗ

21.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Mặt 3 lỗ  

Mặt 3 lỗ

12.800 VNĐ | BH:
Công tắc 1 chiều có miếng báo đỏ  

Công tắc 1 chiều có miếng báo đỏ

13.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu đen  

Công tắc 1 chiều màu đen

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu vàng nhạt  

Công tắc 1 chiều màu vàng nhạt

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều màu đỏ rực  

Công tắc 1 chiều màu đỏ rực

15.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 1 chiều S19  

Công tắc 1 chiều S19

10.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ

75.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với một lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với một lỗ

60.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A  

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A

70.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

52.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ  

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ

57.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm TV 75 OHM  

Ổ cắm TV 75 OHM

40.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 2 chiều  

Công tắc 2 chiều

19.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Công tắc 2 cực 20A  

Công tắc 2 cực 20A

69.200 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật

10.800 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật  

Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật

4.250 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp đèn 1000VA  

Hạt chiết áp đèn 1000VA

140.000 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp đèn 500VA  

Hạt chiết áp đèn 500VA

116.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Hạt chiết áp quạt 400VA  

Hạt chiết áp quạt 400VA

123.600 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ  

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ

44.500 VNĐ | BH: Theo hãng sản xuất